Hình ảnh tiến độ thi công đất nền KCN Bàu Bàng 13.4